Αμπελώνες

Περιοχή
Περιοχή

Από τους αμπελώνες της Πελοποννήσου επιλέγουμε τα καλύτερα σταφύλια και επενδύουμε συνειδητά σε δυο από τις πιο σημαντικές ζώνες παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) της Ελλάδας.

Περισσότερα

Νεμέα
Νεμέα

Η καρδιά της αμπελουργικής ζώνης της Νεμέας, ονομαζόταν κατά την κλασική αρχαιότητα «Φλιασία χώρα». Ο Φλίας, οικιστής της πόλης-κράτους Φλιούς, αναφέρεται στις πηγές ως πλούσιος χάρη στα αμπέλια που είχε χαρίσει στην περιοχή ο πατέρας του Διόνυσος.

Περισσότερα

Μαντινεία
Μαντινεία

Η περιοχή έχει μακρά παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια, η οποία ξεκινά από αρχαιοτάτων χρόνων όπως μαρτυρά πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων που συνδέουν την περιοχή με το κρασί και τη λατρεία του θεού Διονύσου.

Περισσότερα