Πολιτική Ασφαλείας Τροφίμων

H Διοίκηση της οινοποιίας: «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ» Γ.Α. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Α.Ε.O.Ε. έχοντας συνείδηση του ρόλου της και του εμπορικού ονόματός της, καθορίζει, τεκμηριώνει & δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφαλείας των Τροφίμων η οποία είναι: «Η παραγωγή και η διάθεση στους καταναλωτές προϊόντων οίνου που καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος».

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών της, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μέσω του οποίου διασφαλίζεται με επιστημονικό τρόπο η παραγωγή και η διάθεση ασφαλών προϊόντων. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος αφορά: «την παραγωγή και εμφιάλωση οίνου».

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας , συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να φροντίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της, στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.
  • Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφές, δίνοντας έμφαση στην σωστή συντήρηση και ασφάλεια τους.
  • Να ακολουθεί πελατοκεντρική προσέγγιση για την δημιουργία και βελτίωση των προϊόντων της.
  • Να εφαρμόζει προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης με στόχο την εξειδίκευση και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού της.
  • Να στοχοθετεί την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και την επιχειρηματική της εξέλιξη με μετρήσιμους στόχους.
  • Να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την συνεχή βελτίωση των παραπάνω.

Η Πολιτική Ασφαλείας των Τροφίμων αποτελεί υπαρκτή και εξελισσόμενη ιδεολογία και δέσμευση για όλους τους εργαζόμενους της οινοποιίας. Η διαρκής εφαρμογή και εξέλιξή της, εξασφαλίζεται μέσω του εναρμονισμού με την ισχύουσα νομοθεσία, τα νέα επιστημονικά δεδομένα και την διαρκή ανασκόπηση.

ΝΕΜΕΑ 01/11/2020

Για την εταιρεία

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΜΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ